PVC ulazna vrata sa ukrasnim panelom

jednokrilna

UP vrata JKr. 3D 1000 x 2000 D
UP vrata JKr. 3D 1000 x 2000 L
UP vrata JKr. 3D 1000 x 2100 D
UP vrata JKr. 3D 1000 x 2100 L
UP vrata JKr. 3D 1100 x 2100 D
UP vrata JKr. 3D 1100 x 2100 L
UP vrata DKr. 3D 1300 x 2100 D
UP vrata DKr. 3D 1300 x 2100 L
UP vrata DKr. 3D 1400 x 2100 D
UP vrata DKr. 3D 1400 x 2100 L
UP vrata DKr. 3D 1600 x 2100 D
UP vrata DKr. 3D 1600 x 2100 L

NAPOMENA: sa 2d sarkama su nesto jeftinija ali preporucujemo sa 3d zbog dugorocne stabilnosti i bolje nosivosti

Top