PODACI ZA EVIDENTIRANJE

Poslovno ime

Skraćeni naziv

Adresa

PIB

Matični broj

Šifra delatnosti

Napomena:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VULKAN KRUŠEVAC

VULKAN d.o.o.

Luke Ivanovića bb, 37000 Kruševac

105380783

20356693

4690

VULKAN d.o.o. je u sistemu PDV-a

Top